Trzy symbole na błękitnej tarczy, na tle srebrnego i złotego klucza - tak wygląda herb papieża Franciszka! Specjalnie dla Was wyjaśniamy, co oznacza każdy z jego elementów.

Złote słońce z literami IHS symbolizuje zakon jezuitów, do którego należy papież. Położona poniżej po lewej stronie biała pięcioramienna gwiazda oznacza Dziewicę Maryję. Po prawej stronie znajduje się gałązka kwitnącego nardu. W ikonograficznej tradycji hiszpańskiej św. Józef był przedstawiany z gałązką nardową w ręce. Papież wskazuje więc na Maryję i św. Józefa jako swoich patronów.

W skład papieskiego herbu tradycyjnie wchodzą złoty i srebrny klucz, reprezentujące siłę łączenia i rozwiązywania na ziemi (srebrny) i w niebie (złoty).

Każdy papież Kościoła rzymskokatolickiego ma swój własny herb, który symbolizuje jego papiestwo.

Pierwszym potwierdzonym historycznie herbem papieskim jest herb Innocentego III (1198-1216). Herby wszystkich papieży do początku XXI wieku zwieńczone były papieską tiarą. Benedykt XVI zrezygnował z tego heraldycznego zwyczaju, zastępując tiarę mitrą oraz paliuszem.