Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zlecił zniesienie w obwodzie riazańskim stanu wyjątkowego ogłoszonego w związku pożarami lasów. Region ten był ostatnim z siedmiu, w którym stan wyjątkowy jeszcze obowiązywał.

Pożary w Rosji tego lata spowodowały śmierć 54 osób, zniszczyły setki tysięcy hektarów lasów i - według wstępnych, oficjalnych danych - pozbawiły dachu nad głową ponad 3 500 ludzi.

Decyzję o zniesieniu stanu wyjątkowego w obwodzie riazańskim prezydent Miedwiediew podjął po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Siergieja Szojgu.

Już w piątek postanowiono znieść stan wyjątkowy w obwodzie niżnonowogrodzkim i moskiewskim, a także w Republice Mordwińskiej. Ogółem stan wyjątkowy został wprowadzony na początku sierpnia w siedmiu regionach: w Republice Maryjskiej i Mordowii, a także w obwodach: władimirskim, woroneskim, moskiewskim, niżnonowogrodzkim i riazańskim.

W tym ostatnim w akcji gaszenia pożarów uczestniczyło 159 strażaków z Polski. Riazańskie władze wręczyły polskim strażakom dyplomy honorowe, listy z wyrazami wdzięczności i prezenty.