W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w Łódzkiem możliwy jest wzrost zagrożenia powodziowego. Na terenie 15 gmin obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, zaś w kolejnych czterech pogotowie przeciwpowodziowe.

W wyniku opadów deszczu wezbrana rzeka Uchanka na terenie miasta i gminy Łowicz podtopiła 10 zabudowań - poinformował dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Jacek Raczyński.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w dorzeczu Pilicy poziom wody obniżył się do strefy wody wysokiej, zaś w zlewni Bzury i Warty utrzymuje się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Według synoptyków, w środę prognozowane są intensywne opady, które lokalnie mogą osiągać 20-30 mm.

Zrzut wody ze zbiornika retencyjnego Jeziorsko na Warcie utrzymywany jest na poziomie 230 m sześc. na sekundę; dzięki temu poziom wody w Uniejowie wciąż się obniża; obecnie o 42 cm przewyższa stan alarmowy. Rezerwa powodziowa na zbiorniku zwiększyła się do 18,2 proc.

Według służb wojewody, nie ma informacji o zalanych studniach głębinowych, cmentarzach, wysypiskach śmieci oraz miejscach, w których znajdują się artykuły żywnościowe. Stwierdzono zalanie 503 studni przydomowych. Sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana. Nie zaobserwowano wzrostu zachorowań w związku z powodzią. Przeprowadzono 486 szczepień przeciwko tężcowi. Nie odnotowano żadnych padniętych zwierząt.

Nadal trwa szacowanie strat. Z wstępnych informacji nadesłanych z gmin wynika, że sięgają one 101 mln zł (początkowo mówiło się nawet o 160 mln zł). Bezpośrednio poszkodowanych przez powódź zostało ok. 1,5 tys. osób. Ponad 33 tys. osób poniosło straty finansowe.

Podczas powodzi ewakuowano 94 osoby. Zdecydowana większość powróciła już do domów. Mieszkańcy podtopionych terenów rozpoczęli prace porządkowe; trwa dezynfekcja domów i zabudowań gospodarczych. Według centrów kryzysowych, ok. 30-40 proc. gospodarstw zostało już uprzątniętych.

Podtopionych zostało 1885 budynków mieszkalnych, 15 obiektów użyteczności publicznej, 21 obiektów sportowych, 34 szkoły, 8 przychodni lekarskich, 7 placówek kultury, 11 oczyszczalni ścieków i dwa ujęcia wody. Uszkodzeniu uległo 422 km dróg oraz 613 kładek i przepustów drogowych.

Według informacji WCZK, w wyniku długotrwałego nasiąknięcia wodą wały wzdłuż wszystkich rzek uległy podmyciu i osłabieniu. Stwierdzono m.in. uszkodzenia na rzece Czarnej Koneckiej w m. Rożenek (pow. piotrkowski). Całkowicie zniszczone zostały umocnienia jazu i powstała wyrwa na prawym brzegu.

W związku z podtopieniami powiatowi inspektorzy sanitarni zdecydowali o wyłączeniu z eksploatacji pięciu wodociągów: publicznego Grabostów (pow. bełchatowski), lokalnego ogródków działkowych "Poziomka" w Bełchatowie, zakładowego "Polgrunt" w Osinie (pow. bełchatowski) oraz lokalnych: Nadleśnictwa Bełchatów i OSiR Sieradz. Wyłączono także z eksploatacji jedną studnię ujęcia wody wodociągu Zelów, z uwagi na możliwość zalania jej przez wody opadowe. Odbiorcom wyłączonych wodociągów dostarczana jest woda butelkowana.

Jeżeli Twoja miejscowość również ucierpiała w ulewach, daj nam znać na Gorącą Linię RMF FM. Czekamy na zdjęcia, filmy i informacje o utrudnieniach.