Wielka woda wciąż zagraża mieszkańcom Wielkopolski. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu najbliższej doby na Nerze, w związku z prognozowanymi opadami deszczu, na wodowskazie Dąbie przewidywane są wzrosty stanów wody powyżej strefy stanów alarmowych.

We wronkach był piotr świątkowski. posłuchaj jego relacji

Z kolei stabilizacja stanów wody w strefie stanów alarmowych występuje na wodowskazach Oborniki i Wronki na Warcie, Białośliwie na Noteci oraz Kościan na Kanale Kościańskim.

IMiGW ostrzega przed możliwym zagrożeniem dla życia ludzi i dóbr materialnych zlokalizowanych w pobliżu rzek. Spodziewane jest też zagrożenie obszarów przybrzeżnych. Możliwe są utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek i w strefie przybrzeżnej.