Z powodu powodzi w województwie świętokrzyskim zamknięte dla ruchu są dwa odcinki dróg krajowych - trasa nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków na odcinku od Osieka do Słupi oraz sandomierski odcinek trasy nr 77, do Stalowej Woli.

Odcinek trasy nr 79 zamknięto dla ruchu tranzytowego ze względu na zagrożenie powodziowe w okolicach Ruszczy. W sobotę droga została tam zalana przez wodę z Wisły. Objazd wyznaczono przez Staszów. W tym miejscu zalecany jest także objazd dla ruchu lokalnego - przez Wolicę i Łubnice. Ruchem kieruje policja.

Nadal zamknięta jest droga krajowa nr 77 Lipnik - Stalowa Wola w Sandomierzu, od skrzyżowania z drogą nr 79 na lewym brzegu Wisły do granicy województwa świętokrzyskiego na prawym brzegu Wisły (ulice Lwowska i Trześniowska). Część ulicy Lwowskiej i Trześniowskiej na prawym brzegu rzeki pozostaje pod wodą.

Ruch po sandomierskim moście na Wiśle odbywa się tylko warunkowo, pod kontrolą służb ratowniczych.

Zamknięto odcinek drogi wojewódzkiej nr 777 z Dwikóz do Zawichostu. W nocy woda przerwała wały na Wiśle i Opatówce - powoli zalewane i podtapiane są miejscowości w gminie Dwikozy.

Zamknięte dla ruchu są także odcinki dróg: nr 973 z Nowego Korczyna do Borusowej, nr 755 od Zawichostu do dojazdu do przeprawy promowej, nr 872 od Świniar do przeprawy promowej, nr 758 od Ciszycy do przeprawy promowej oraz droga nr 723 w Sandomierzu.