W Małopolsce mimo opadów deszczu, które wystąpiły w nocy, sytuacja powodziowa jest stabilna. Stan alarmowy przekraczają rzeki w czterech miejscach, a stany ostrzegawcze w siedmiu.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono dziś na terenie całego powiatu tarnowskiego. Alarmy powodziowe obowiązują w gminie i mieście Szczucin oraz w gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Na Wiśle, Białej Tarnowskiej, Skawie, Sole, Szreniawie, Skawince i Uszwicy wciąż są jeszcze przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. Po nocnych opadach deszczu nie odnotowano jednak istotnych zdarzeń.