Pogotowie przeciwpowodziowe w pięciu powiatach: bieruńsko-lędzińskim, bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim oraz Bielsku-Białej ogłosił wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Sytuacja jest bardzo poważna. Stany ostrzegawcze już są przekroczone w kilku punktach, jeśli sytuacja dalej będzie się tak rozwijać, jeszcze tej doby zostaną przekroczone stany alarmowe - powiedział zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwie śląskim w ciągu najbliższych godzin w wyniku intensywnych opadów deszczu spodziewany jest wzrost poziomu wody w zlewniach Małej Wisły, Przemszy i Soły. Szczeponek poinformował, że poziom wody rośnie bardzo szybko na Białej i Pszczynce.

Według komunikatu IMGW, w przypadku przekroczenia stanów alarmowych w miejscach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90 proc., w przypadku przekroczenia stanów alarmowych w miejscach obwałowanych nie przewiduje się przelania się wody przez koronę wałów.