Systematycznie wzrasta poziom Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej. Wzdłuż rzeki, w leżących nad nią gminach, a także w Płocku, trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Rano Wisła w Wyszogrodzie osiągnęła poziom 676 cm, czyli 126 cm ponad stan alarmowy, a w Kępie Polskiej 604 cm, czyli 154 cm powyżej stanu alarmu.

Jutro wieczorem w Wyszogrodzie rzeka może wezbrać do 770 cm, czyli 220 cm ponad stan alarmowy, a w Kępie Polskiej do 720 cm, czyli 270 cm ponad stan alarmu. Naprawiane są uszkodzone wały. Tak jest m.in. w okolicach miejscowości Kępa Polska i Białobrzegi. W miejscowości Świniary, gdzie 23 maja Wisła przerwała wał, zalewając znaczne tereny w gminie Słubice i Gąbin, wybudowano zaporę, która częściowo chroni wyrwę w wale. Woda jednak przecieka przez zaporę, wlewając się na tereny już wcześniej zalane.

W Płocku rano Wisła przekroczyła stan alarmowy o 92 cm w najniżej położonej części miasta - dzielnicy Borowiczki, a w pobliskim punkcie pomiarowym Grabówka o 85 cm. W innych częściach miasta rzeka utrzymuje się powyżej stanów ostrzegawczych i nie osiągnęła jeszcze stanów alarmowych. Trwa umacnianie wałów wzdłuż Wisły, a także wzdłuż jej dopływu, rzeczki Słupianki. Kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest w tym rejonie w czwartek rano.

W siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Gąbin i Nowy Duninów, a także w samym Płocku nadal obowiązuje alarm powodziowy, wprowadzony tam 21 maja.

Jeżeli Twoja miejscowość również ucierpiała w ulewach, daj nam znać na Gorącą Linię RMF FM. Czekamy na zdjęcia, filmy i informacje o utrudnieniach. Informujcie o tym, jak zmienia się sytuacja.