Tylko do 1 marca potrwają zapisy do jednego z największych w Europie konkursów o technologiach informatycznych - Net Masters Cup. Pierwszy etap rozgrywek on-line odbędzie się 18 marca. Najlepszy z trzyosobowych zespołów otrzyma w nagrodę pakiet pełnej opieki podczas nauki na uczelni wyższej - w tym m.in. stypendium finansowe i wejściówki na prestiżowe konferencje naukowe.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w nowej formule. Do zmagań będą mogły przystąpić trzyosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych pod nadzorem nauczyciela prowadzącego. Zespoły zostaną przydzielone do siedmiu okręgów. Do I etapu przystępują wszystkie zarejestrowane drużyny. Do II etapu przejdzie po 50 najlepszych z każdego regionu. W wielkim finale znajdą się natomiast trzy najlepsze drużyny z każdego okręgu.

Podczas dwóch etapów testów online oraz w wielkim finale na żywo uczestnicy będą rozwiązywać zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci.

Drużyny zarejestrowane w VI edycji, które odpadną w eliminacjach lub półfinałach online, będą miały szansę na zdobycie jednej "dzikiej karty" uprawniającej do startu w finale.

Nowe, jeszcze ciekawsze nagrody

VI edycja to nie tylko nowa nazwa, nowi organizatorzy, partnerzy i nowa formuła, ale także nowe, wyjątkowe nagrody. Nagrodą główną dla najlepszej drużyny jest pakiet pełnej opieki podczas nauki na uczelni wyższej. To stypendium finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych, staż, warsztaty i wejściówki na prestiżowe konferencje naukowe dla każdego z trzech członków drużyny. Do tego także szkolenia Cisco Certified Network Associate przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego CCNA oraz sprzęt elektroniczny.

Nauczyciel prowadzący zwycięską drużynę otrzyma kurs instruktorski w zakresie Cisco Certified Network Associate, który pozwoli mu prowadzić zajęcia z uczniami w ramach zajęć, sprzęt elektroniczny oraz pakiet wejściówek na prestiżowe konferencje informatyczne.

Partnerami olimpiady odpowiedzialnymi w całości za ułożenie pytań oraz weryfikację wyników na każdym etapie są renomowane uczelnie wyższe: Politechniki Warszawska, Łódzka, Poznańska i Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Nad poziomem merytorycznym czuwa także firma Cisco oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Net Masters Cup został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji o olimpiadzie można znaleźć na stronie www.netmasterscup.pl

Harmonogram:

Zapisy drużyn

9 stycznia - 1 marca 2013 - kampania informacyjna, eliminacje wewnątrzszkolne i zapisy drużyn za pośrednictwem portalu netmasterscup.pl 

Testy on-line

18-22 marca 2013 - I etap testów on-line
4 kwietnia 2013 - ogłoszenie wyników I etapu testów on-line
22-25 kwietnia 2013 - II etap testów on-line
20 maja 2013 - ogłoszenie wyników II etapu testów on-line

Wielki finał

24 czerwca 2013 - Wielki finał ogólnopolski na żywo