Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu powołał już nowego szefa Kancelarii Prezydenta i wskazał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego . Po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem jeszcze wiele państwowych urzędów pozostało bez szefów.

Nowego Rzecznika Praw Obywatelskich powoła Sejm. Kandydatów mogą zgłaszać marszałek lub co najmniej 35 posłów. Szefa Narodowego Banku Polskiego też powoła Sejm na wniosek prezydenta - w tym przypadku w tej roli będzie musiał wystąpić marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Pełniący obowiązki prezydenta powinien też na wniosek dowódców wojskowych. W związku z operacją w Afganistanie najpilniejsze są decyzje w sprawie dowódcy, który zarządza misjami oraz dowódcy Sił Specjalnych i szefa Sztabu Generalnego.

Nowy szef IPN będzie wybierany prawdopodobnie przez 3/5 posłów na wniosek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Bo choć Sejm niedawno przyjął nową ustawię o IPN-ie, to Lech Kaczyński nie zdążył jej podpisać. Potrzebne będą też wybory uzupełniające do Senatu w trzech okręgach: krośnieńskim, katowickim i płockim. Tragicznie zmarłych posłów zastąpią natomiast ci z ich listy, którzy w wyborach w 2007 roku otrzymali najwięcej głosów.

Do 24 kwietnia marszałek powinien natomiast ogłosić termin wyborów prezydenckich, które powinny się odbyć najpóźniej 20 czerwca.