Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej skierował do ponownego rozpatrzenia przez Moskiewski Sąd Miejski skargę stowarzyszenia Memoriał na orzeczenie tego sądu dotyczące mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku. Sąd ma podać uzasadnienie swojej decyzji w najbliższych dniach.

Z Aleksandrem Gurianowem z Memoriału rozmawiał Przemysław Marzec

Stowarzyszenie od lat domaga się rehabilitacji polskich oficerów i ujawnienia prawdy o tragedii.

Moskiewski Sąd Miejski w grudniu ubiegłego roku odrzucił zażalenie Memoriału na postępowanie Komisji Międzyresortowej ds. Ochrony Tajemnic Państwowych. Odmówiła ona cofnięcia swojej decyzji o utajnieniu postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej.

Śledztwo prowadzono w latach 1990-2004. Wraz z utajnieniem postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej o umorzeniu dochodzenia Komisja Międzyresortowa nałożyła klauzulę tajności na 116 ze 183 tomów akt śledztwa. Wśród utajnionych materiałów jest lista osób uznanych za winne.