"Wielkie dramaty. Wielkie plakaty" to tytuł nowej wystawy w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie. Wspaniałe plakaty teatralne powstały do wielkich dramatów. Wśród prac są "Rigoletto" Rafała Olbińskiego, "Tango" Andrzeja Pągowskiego czy "Kochanek lekki ból" Franciszka Starowieyskiego. Wernisaż wystawy 3 września.

W Polsce plakat teatralny ma bardzo bogatą tradycję. Od prostych druków reklamowych doszedł do rangi dzieła sztuki wystawianego przez galerie i muzea. Począwszy od afisza Stanisława Wyspiańskiego "Wnętrze" do spektaklu Maurycego Maeterlincka towarzyszył najważniejszym sztukom wystawianym na polskich scenach.

Plakat ma za zadanie nie tylko informować o spektaklu, ale również interpretować, komentować i dopowiadać jego treść oraz zachować pamięć o przedstawieniach. Przełom przyniosły lata 60. XX wieku i artyści Polskiej Szkoły Plakatu, którzy w dziedzinie plakatu teatralnego osiągnęli największe sukcesy. Jest to jedna z niewielu dziedzin, która nie powtarza schematów a zachowuje swój artystyczny charakter.

Artyści zawsze chętnie podejmowali współpracę z teatrami. Wśród prezentowanych na wystawie prac będzie można obejrzeć znane plakaty teatralne do wielkich dramatów, między innymi "Wozzeck" Jana Lenicy, "Borys Godunow" Jerzego Czerniawskiego, "Pirandello" Jana Młodożeńca, "Rigoletto" Rafała Olbińskiego, "Tango" Andrzeja Pągowskiego, "Kochanek lekki ból" Franciszka Starowieyskiego, "Opera za 3 grosze" Rosława Szaybo czy "Król Roger" Waldemara Świerzego. Na wystawie znalazły się również prace Edwarda Dwurnika, Jana Sawki, Henryka Tomaszewski i Rolanda Topora. Wystawa w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie będzie czynna od 3 do 29 września.

(mpw)