Na Listę Światowego Dziedzictwo UNESCO zostało wpisanych osiem polskich cerkwi. To pierwszy wpis polskich zabytków na tę prestiżową listę od 7 lat. Ostatnio, w 2006 roku, trafiła na nią Hala Stulecia we Wrocławiu.

Wyróżnione przez UNESCO obiekty to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (wszystkie na Podkarpaciu), cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu i cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie w Małopolsce).

Na listę UNESCO trafiło także osiem cerkwi znajdujących się na Ukrainie.

O wpis tych 16 drewnianych zabytków przez wiele lat starał się Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z przedstawicielami strony ukraińskiej: Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi oraz Naukowo-Badawczym Instytutem Badania Zabytków w Kijowie. Decyzja w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa zapadła na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w Phnom Penh w Kambodży.

Wszystkie wyróżnione cerkwie zlokalizowane są w północnej strefie Karpat Zachodnich.