Ponad 2,5 tys. publikacji znalazło się w zasobach uruchomionej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (MBC). W księgozbiorze, dostępnym za pośrednictwem Internetu, gromadzone są przede wszystkim publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski.

Jak poinformowała Anna Wiśniewska, dyrektor realizującej projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, plany cyfrowej biblioteki zakładają, że corocznie będzie przekształcanych w formę cyfrową i udostępnianych co najmniej 5 tys. pozycji.

Nie chcemy przenieść całej biblioteki do postaci cyfrowej, bo nie taki jest sens przedsięwzięcia. Zamierzamy udostępniać i upowszechniać wydawnictwa przydatne naszym czytelnikom, a dotyczące przede wszystkim dziedzictwa kulturowego Małopolski i zabytków kultury narodowej przechowywanych w małopolskich bibliotekach, instytucjach kultury oraz prywatnych kolekcjach twórców regionalnych - wyjaśniła Wiśniewska.

Do tej pory czytelnikom udostępniono m.in. archiwalne numery czasopism regionalnych i ogólnopolskich z lat 1945-1990 ("Dziennik Polski", "Życie Literackie", "Tygodnik Powszechny"), czasopisma lokalne z Małopolski, zabytki kultury (starodruki, rękopisy, mapy, czasopisma i książki) wydane przed 1939 rokiem, ponad 200 książek z różnych dziedzin nauki oraz kolekcję "regionalną" pozwalającą przeglądać zasoby biblioteki według kryterium geograficznego.

Według Wiśniewskiej, biblioteka podjęła współpracę z lokalnymi organizacjami, fundacjami i instytucjami kultury, które na bieżąco przekazują jej wydawane przez siebie publikacje. Po zdigitalizowaniu umieszczane są one w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnej pod adresem

Zasoby biblioteki są gromadzone i udostępniane z poszanowaniem wymogów prawa autorskiego oraz chronione w myśl ustawy o bibliotekach.