Profesjonalni prognostycy obniżają szacunki inflacji i PKB w strefie euro w tym i przyszłym roku - podaje Europejski Bank Centralny w swoim comiesięcznym biuletynie.

Prognostycy szacują, że średnioroczna inflacja w eurolandzie w 2009 r. wyniesie 0,9 proc., a w 2010 r. 1,6 proc. Gospodarka strefy euro skurczy się w 2009 r. o 1,7 proc., a w 2010 r. wzrośnie o 0,6 proc. - wynika z analiz prognostyków.

W badaniu przeprowadzonym przez prognostyków w IV kwartale 2008 r. spodziewali się oni, że inflacja w eurolandzie w 2009 r. wyniesie 2,2 proc. i 2 proc. w 2010 r. Na 2009 r. prognozowali wzrost PKB w strefie euro o 0,3 proc., a na przyszły rok - wzrost o 1,4 proc.