Litewski sąd nakazał zmianę nazw ulic w językach polskim i litewskim na tablice z nazwami wyłącznie litewskimi. Wymiana powinna być przeprowadzona w ciągu miesiąca. Zarządzenie dotyczy okręgu wileńskiego. Władze tego regionu prawdopodobnie odwołają się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dyskusja na temat dwujęzycznych tablic z nazwami ulic trwa na Litwie od jakiegoś czasu. Tablice umieszczona są w regionach wileńskim i solecznickim, gdzie przede wszystkim mieszkają Polacy.

Zgodnie z prawem europejskim a także litewską ustawą o mniejszościach narodowych, na terenach zamieszkanych przez mniejszość narodową ma ona prawo do napisów informacyjnych w swoim języku. Jednak jest to sprzeczne z litewską ustawą o języku państwowym.