Dowództwo Batalionu Łączności NATO będzie znajdować się w Bydgoszczy. O takiej decyzji Sojuszu poinformował w piątek minister obrony narodowej Bogdan Klich. Formalnie potwierdzili ją wcześniej obradujący w Brukseli ministrowie państw NATO. W jednostce służyć będzie w sumie około dwustu natowskich oficerów.

Jesteśmy po decyzji Sojuszu o utworzeniu nowej jednostki NATO, jaką jest pułk łączności NATO. Zgodnie z tą decyzją, dowództwo jednego z trzech batalionów tworzących pułk zostanie umieszczone w Bydgoszczy - oświadczył Bogdan Klich. W Bydgoszczy zostanie na stałe rozmieszczone dowództwo batalionu i inne komponenty: jeden z sześciu mobilnych modułów łączności, kompania zabezpieczenia oraz tzw. wysunięty punkt wsparcia logistycznego wyjaśnił:

Zdaniem ministra ta decyzja wraz z czwartkową decyzją o powierzeniu Polsce nowych stanowisk generalskich - w tym zastępcy dowódcy w strategicznym dowództwie ds. transformacji w Norfolk - dowodzi rosnącego znaczenia naszego kraju w NATO. To konsekwencja udziału Polski w misjach natowskich - ocenił Klich.

Klich podkreślił, że batalion natowski skutecznie zastąpi dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego (POW) w Bydgoszczy, które MON planuje rozwiązać. Podobny los czeka dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.

Na miejsce dowództwa we Wrocławiu zostanie przeniesione dowództwo Wojsk Lądowych z Warszawy. Batalion Łączności ma być na miejsce POW. W Bydgoszczy będzie mniej więcej tyle samo wojska co obecnie, tylko będzie ono inne. W moim planach Bydgoszcz ma być głównym ośrodkiem natowskim w Polsce - powiedział Klich.

W mieście funkcjonuje już od 2004 roku centrum szkoleniowe sił połączonych NATO (JFTC). Batalion będzie więc drugą jednostką natowską zlokalizowaną w Polsce i jednocześnie w Bydgoszczy.

Zdaniem Klicha, ma to szczególne znaczenie dla Polski, jako kraju granicznego Sojuszu. Im więcej instytucji sojuszniczych w Polsce, tym większe nasze poczucie bezpieczeństwa - powiedział minister. Podkreślił, że NATO prowadzi szereg inwestycji w Polsce zwłaszcza w wojskową infrastrukturę baz lotniczych i morskich.