Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce i 19 innym krajom. Może się ono zakończyć sprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodzi o niewdrożenie unijnych przepisów prawa telekomunikacyjnego.

Nowe przepisy przyznają przedsiębiorcom i konsumentom większe prawa - chodzi o zapewnienie możliwości zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia, z zachowaniem tego samego numeru telefonu. Polska na wdrożenie przepisów miała czas do 25 maja.