Sąd aresztował nieuczciwą pośredniczkę turystyczną z Sosnowca. Kobieta przywłaszczała sobie pieniądze klientów wpłacane do biura na zagraniczne wczasy. Wyłudziła kilkaset tysięcy złotych. Kobieta fałszowała potwierdzenia przelewów bankowych, które miały być dowodem transakcji.