Krakowski szpital im. Narutowicza ma nowe pracownie i sprzęt. Do użytku została oddana odnowiona pracownia mikrobiologii, centralna sterylizatornia i tomograf komputerowy.

Odnowiona pracownia zapewni lepszą diagnostykę wielu chorób. Sterylizatornia będzie odpowiadać za czystość zarówno sprzętu medycznego czy narzędzi, ale też np. pościeli. Na inwestycjach skorzystają oczywiście pacjenci.

Aparatura medyczna to szybsza diagnostyka i lepsze leczenie. Natomiast dzięki centralnej sterylizatorni jesteśmy pewni, że zabiegi operacyjne są wykonywane sterylnie - mówi dyrektor szpitala Renata Godyń-Swędzioł.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza razem z miastem wydały na nowe inwestycje 7 milionów złotych.

(abs)