Świdnica ma od dzisiaj szybkie połączenie drogowe z Wrocławiem. Kierowcy mogą już skorzystać z 13-kilometrowego łącznika z autostradą A4. Drogę przez 5 lat budowało pięć samorządów. Koszt - 110 mln złotych Jest to największa tego typu inwestycja realizowana przez powiat ziemski w Polsce.

O "autostradowym łączniku" po raz pierwszy zaczęto mówić w 2006 r. Wtedy podpisano pierwsze porozumienia z samorządami, które zdecydowały się na wspólne finansowanie budowy nowej drogi przez 5 samorządów.

Po trzech latach od podpisania pierwszego dokumentu intencyjnego o przystąpieniu samorządów do współfinansowania tej inwestycji, w rekordowym czasie jednego roku udało się przejść przez żmudną procedurę kompletowania dokumentacji, której efektem było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi w grudniu 2010 r. Po drodze powiat świdnicki jako główny inwestor, musiał zmierzyć się z wieloma utrudnieniami.

Robiliśmy wtedy kilka kroków do przodu, żeby potem cofnąć się do punktu wyjścia - wspomina starosta świdnicki Zygmunt Worsa. W trakcie kompletowania dokumentacji okazało się bowiem, że polskie prawo nie jest dostosowane do unijnej dyrektywy, co spowodowało zmianę przepisów środowiskowych i wymusiło na nas konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania kilku wariantów inwestycji. Wyszło nam to jednak na dobre, bo w efekcie ostateczny wariant przebiegu inwestycji pozwolił na zejście z kosztów szacowanych na 225 mln zł netto do 147 mln zł, bo tyle maksymalnie uzbieraliśmy. Natomiast po przetargach koszt budowy drogi spadł do 110 mln zł - dodaje starosta.

Technologia jak dla autostrad

Zdaniem starosty, nowa droga to inwestycja na niespotykaną w historii powiatu skalę, jeśli chodzi o powiat ziemski w Polsce. Droga została wykonana w technologii zarezerwowanej dla autostrad i szos szybkiego ruchu. Jej nawierzchnia, dzięki zamianie asfaltu na beton, jest zdecydowanie mocniejsza i bardziej wytrzymała. To jedyna droga w kategorii drogi powiatowej wykonana w tak nowoczesnej technologii.

Oznacza to przede wszystkim, że podniesiona została klasa obciążenia tej drogi. Nawierzchnia betonowa wytrzymuje bowiem średnio bez konieczności przeprowadzania remontów ok. 30 lat. Jest bardziej wytrzymała i nie rozjedzie się pod kołami ciężkiego transportu, kursującego ze stref ze Świdnicy i Żarowa, ale także wysokotonażowych tirów wywożących urobek z pobliskich kopalni granitu - wyjaśnia starosta Zygmunt Worsa. Jeszcze raz warto podkreślić, że jest to tylko droga powiatowa, a nie autostrada czy droga ekspresowa - dodaje.

Inwestycja powiatowa zyskała więc wyższą o klasę nawierzchnię, bez konieczności dokładania pieniędzy. Co więcej wykonawca zapewnił, że technologia budowanej drogi jest tak dopasowana, że będzie ją można w przyszłości przebudować na czteropasmową. Obecnie cztery pasy biegną w obrębie 5 obiektów inżynieryjnych: 2 wiaduktów, mostu i 3 rond. Reszta trasy łącznie z estakadą i przejazdem nad drogą, obsługującym ruch rolny jest dwupasmowa.

Inwestycję współfinansuje 5 samorządów: Urząd Marszałkowski, miasto Świdnica, Żarów, Jaworzyna Śląska, gmina Świdnica oraz powiat świdnicki jako inwestor główny. Przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" uzyskało 50-procentowe wsparcie środków unijnych w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie 3 Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport"), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.