Złe prawo spółdzielcze może zastąpić jeszcze gorsze, ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna". Obywatelski projekt ustawy, przygotowany przez spółdzielców, daje im więcej praw, kosztem lokatorów.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przygotował obywatelski projekt ustawy, zebrał 100 tys. podpisów i złożył go w Sejmie. Reguluje on działalność spółdzielni, ale i daje im więcej praw.

Przede wszystkim przywraca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. To forma własności wprowadzona do ustawy w 1961 r. Sędzia Sądu Najwyższego prof. Krzysztof Pietrzykowski ocenia ten pomysł jednoznacznie, mianem powrotu do głębokiej komuny. Dzięki tej zmianie spółdzielnie mogłyby skutecznie blokować przekształcanie lokali we własność, by dalej nimi zarządzać.

Projekt zwiększa także udział osób z lokatorskim prawem do lokalu w kosztach utrzymania spółdzielni.