USA nie zaczną wycofywać się z Iraku w czerwcu przyszłego roku, gdy powstanie tam rząd tymczasowy - powiedział sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld po przybyciu na Okinawę. Wczoraj w Bagdadzie przedstawiono kalendarz przekazywania władzy w Iraku.

To nie ma nic wspólnego z obecnością wojsk koalicyjnych w Iraku - odparł na pytanie, czy powstanie rządu w Iraku odbije się na obecności wojskowej. Rumsfeld wyjaśnił, że przedstawiony w Bagdadzie kalendarz przekazywania władzy dotyczy rządzenia krajem, a nie aspektów bezpieczeństwa.

28 lutego 2004 roku: przyjęcie "ustawy zasadniczej" określającej kształt administracji państwowej w okresie przejściowym, zwłaszcza zaś procedury wyborcze do tymczasowego zgromadzenia.

Koniec marca 2004: porozumienia dwustronne określające status sił koalicyjnych w Iraku.

31 maja 2004: utworzenie "tymczasowego zgromadzenia narodowego" złożonego z osobistości wybranych przez 18 rad prowincji. W tych ostatnich będą reprezentowane wszystkie grupy społeczne znajdujące się na danym terenie jak pracownicy naukowi, przedstawiciele plemion, stowarzyszenia zawodowe.

30 czerwca 2004: tymczasowe zgromadzenie powoła rząd tymczasowy, który będzie sprawował suwerenną władzę. W tym samym terminie zostaną rozwiązane Tymczasowe Władze Koalicyjne i Rada Zarządzająca powołana 13 lipca 2003 roku.

15 marzec 2005: w głosowaniu powszechnym wybrane zostanie zgromadzenie konstytucyjne, które opracuje projekt konstytucji. Zostanie ona zaakceptowana w referendum.

Koniec 2005 roku: wybór nowego rządu, koniec działania "ustawy zasadniczej".

08:00