Pracownikom poczty obiecano, że jeszcze w tym roku dostaną 50 milionów złotych na podwyżkę płac. Związkowcy grozili, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to 24 września rozpoczną strajk, który sparaliżuje pracę urzędów pocztowych w całym kraju.

Według związkowców, porozumienie oznacza, że blisko 90 tys. z ponad 100 tys. pracowników Poczty Polskiej od 1 sierpnia otrzyma podwyżkę w średniej wysokości 105 zł brutto.

Zawarte w czwartek porozumienie ostatecznie oddala groźbę strajku pocztowców. Generalny protest był planowany już w ubiegłym roku, po listopadowych strajkach listonoszy.

Związkowcy domagali się m.in. zaprzestania zatrudniania pracowników służb eksploatacyjnych ponad normy czasu pracy, gwarancji podpisania pakietu socjalnego przed rozpoczęciem komercjalizacji Poczty, podwyższenia płacy minimalnej pracowników służb eksploatacyjnych do 1.500 zł oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 300 zł dla wszystkich pracowników Poczty od 1 stycznia 2007 r., z wyłączeniem kadry dyrektorskiej.