Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą, która zorganizowała nielegalne przekroczenie polskiej granicy blisko 500 cudzoziemcom. To obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.

Czterech Polaków zostało zatrzymanych w podwarszawskiej miejscowości.

Sprawa dotyczy umożliwienia wyłudzenia wiz. Chodzi o około 500 osób, w tym obywateli Ukrainy, którzy na podstawie wiz wyłudzonych poza granicami kraju - w placówkach dyplomatycznych, w konsulatach - zjawiali się na terytorium Unii Europejskiej z naruszeniem procedur - powiedział komendant główny Straży Granicznej Dominik Tracz.

Grupa działała od połowy 2012 roku. Fałszowała pieczęcie powiatowych urzędów pracy, którymi stemplowano oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom - wyjaśniła rzeczniczka komendanta głównego SG Agnieszka Golias.

Stempel miał świadczyć o tym, że dokument został zarejestrowany w urzędzie pracy, ale były to fikcyjne firmy i podstawione osoby, tzw. słupy. Za ostemplowany dokument cudzoziemcy płacili od 100 do 150 euro, a na jego podstawie uzyskiwali wizę Schengen z prawem do pracy.

Dzięki wizie mogli legalnie przekroczyć granicę Polski. Potem w większości wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej.

Zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

(j.)