W Otrębusach pod Warszawą zdiagnozowano przypadek sepsy. 13-letni chłopiec z posocznicą meningokokową trafił wczoraj wieczorem do Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze na razie nie udzielają informacji o stanie jego zdrowia.

Stołeczny sanepid objął ochroną medyczną 50 dzieci ze szkoły, w której chłopiec uczył się oraz jego rodzinę.

Sepsa to ciężkie zakażenie organizmu wywołane przez meningokoki, wirusy, pasożyty, a nawet grzyby. Atakuje osoby o osłabionym układzie odpornościowym, zwłaszcza starszych, młodzież i dzieci. Do zakażeń dochodzi najczęściej w miejscach, gdzie przebywają większe grupy ludzi, czyli w szkołach, przedszkolach, w koszarach i więzieniach.

Zakażenie postępuje szybko i w bardzo krótkim czasie może przerodzić się w postać ciężką, prowadzącą do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci. Najskuteczniejszą obroną przed sepsą są szczepienia ochronne.