O odstawienie anachronicznego myślenia o "dawnej wielkości" i o dobre relacje w Europie zaapelował na Westerplatte historyk prof. Norman Davies. Przemawiając podczas uroczystości związanej z 71. rocznicą wybuchu II wojny światowej zaznaczył, że szkodliwa mitologia rośnie prędzej niż solidna wiedza historyczna. Przypomniał, że ówczesna Polska była innym krajem niż dzisiejsza, inne też były sojusze i okazały się nieskuteczne.

W 1939 roku Polska i Wielka Brytania były sojusznikami, razem z Francją. Mając Hitlera i Stalina za sąsiadów polityka polska utrzymała - chyba słusznie - doktrynę Piłsudskiego dwóch wrogów. Jak wiemy jednak, ten sojusz nie zdał egzaminu. Druga Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy i następna Polska powstała po wojnie - mówił brytyjski historyk.

Jak dodał, imperium brytyjskie też rozpadło się w kawałki i nigdy nie wróciło do dawnego stanu. (…) Klęska ta, klęska wspólna, została przygotowana wcześniej na przesadnych iluzjach wielkości

Dzisiaj w zupełnie innych, nowych warunkach, trzeba odstawić anachroniczne myślenie i marzenie o dawnej wielkości. Brytyjczycy w 1939 roku tego nie rozumieli. Nasza siła dzisiaj leży w dobrych, serdecznych stosunkach z sąsiadami, w mocnych związkach unijnych i NATO-wskich i w żywej świadomości nie tylko interesu narodowego, ale też wspólnego dobra - powiedział. Przypomniał, że w 1939 roku Gdańsk nie był miastem polskim, był wolnym miastem pod nadzorem Ligi Narodów, a większość mieszkańców była Niemcami, choć nie niemieckimi obywatelami".

Przez tę zbrodniczą wojnę lansowaną przez Trzecią Rzeszę i Związek Radziecki oni, danzigerzy stracili swoja małą ojczyznę, swój dom i majątki, swoją tożsamość - dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi. Naszym moralnym i chrześcijańskim obowiązkiem jest pamiętać wszystkich, którzy cierpieli, nie tylko swoich - zaapelował Davies.

Jako słuszną ocenił decyzję ówczesnego polskiego rządu o udaniu się na emigrację. Jako obywatel brytyjski chciałbym złożyć hołd rządowi londyńskiemu - powiedział. Podkreślił, że rząd londyński odegrał bardzo ważna rolę w ciągłości i legitymacji konstytucji polskiej.