Wybory parlamentarne w jeden czy w dwa dni? Między innymi w tej sprawie odbywa się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie. Skargę złożył PiS, a wniosek poparł prokurator generalny. Posłowie twierdzą, że dwudniowe wybory byłyby niezgodne z konstytucją. Trudno jednak przypuszczać, by Trybunał podjął dziś decyzję w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę, że dwie i pół godziny po rozpoczęciu rozprawy Trybunał ledwo wysłuchał stron sprawy, to szanse, że poznamy dziś werdykt, są raczej niewielkie. Strony muszą się jeszcze odnieść do swoich wystąpień, potem przyjdzie czas na pytania sędziów - zapewne liczne, ze względu na obszerność sprawy - i naradę.

Przedstawiający zastrzeżenia do kodeksu wyborczego Janusz Wojciechowski dość zręcznie zagrał na emocjach, porównując np. zapisy o głosowaniu przez pełnomocnika do akcji "zabierz babci dowód". Dzisiaj ustawodawca poszedł jeszcze dalej - nie "zabierz babci dowód", tylko "zabierz babci głos". Ty będziesz miał dwa głosy, a babcia nie będzie miała żadnego - ironizował.

Po wysłuchaniu stanowiska prokuratora generalnego, który poparł wniosek PiS-u, nie należy raczej oczekiwać, że kodeks wyborczy zostanie po wyroku niezmieniony.