350 laptopów z dostępem do internetu rozdadzą niebawem za darmo uboższym mieszkańcom samorządowe władze w powiecie Łuków na Lubelszczyźnie. Koszt projektu w wysokości prawie 2,5 mln zł w 85 proc. pokryty zostanie z funduszy Unii Europejskiej.

Do projektu pod nazwą "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego" przystąpił samorząd powiatowy oraz miasta i gminy: Łuków, Stoczek Łukowski, Stanin i Trzebieszów. Celem projektu jest pomoc uboższym mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży w opanowaniu umiejętności korzystania z komputera.

Wicestarosta łukowski Henryk Lipiec uważa, że dostęp do internetu i umiejętność korzystania z sieci to dziś konieczność - zwłaszcza dla młodych ludzi. Uczniowie w naszym powiecie korzystają z internetu w szkołach, ale to za mało. Chcemy, by mogli z niego korzystać także w domach. To instrument, który pomoże się rozwijać, daje nowe szanse - powiedział Lipiec.

Przetarg na zakup 350 laptopów wyposażonych w system operacyjny i pakiet programów biurowych został już ogłoszony. Mają być przekazane w kwietniu. Szczegółowy regulamin rozdziału jest opracowywany. Wiadomo, że laptopy mają trafić do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którym przysługuje pomoc socjalna, z uczącymi się dziećmi oraz do osób niepełnosprawnych. Uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach, na których zostaną zapoznani z podstawami obsługi komputera i korzystania z internetu.

Projekt przewiduje fundusze na opłacenie jego uczestnikom dostępu do internetu przez trzy lata. Następne pięć lat internet mają opłacać samorządy z własnych budżetów. Projekt ma kosztować prawie 2,5 mln zł. 85 proc. kosztów pokrytych zostanie z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka.