Na początku przyszłego tygodnia zgodnie z nową ustawą lustracyjną Instytut Pamięci Narodowej zaczyna publikacje swych katalogów. Opublikowane zostaną między innymi katalogi oficerów służb specjalnych PRL oraz informacji z akt IPN dotyczących osób pełniących dziś najważniejsze funkcje publiczne.

Chcielibyśmy, żeby w katalogu osób publicznych przede wszystkim ujęte zostały najwyższe gremia sądowe, a więc osoby z kręgu Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i oczywiście IPN - powiedział prezes IPN Janusz Kurtyka.

Na mocy nowej ustawy lustracyjnej, która weszła w życie 15 marca, IPN miał po pół roku rozpocząć publikację katalogów: osób, które miały współpracować z tajnymi służbami PRL; oficerów służb PRL, osób przez nie rozpracowywanych oraz przywódców PRL. W maju Trybunał Konstytucyjny zakwestionował publikację katalogu agentów; za zgodne z konstytucją uznał zaś pozostałe katalogi.