Katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej dostał od włoskiego Sądu Najwyższego kopie przesłuchań Ali Agcy oraz trzech innych podejrzanych o udział w zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku. Akta przesłuchań liczą cztery tysiące stron. Jak podkreślają pracownicy IPN-u to może być przełom w śledztwie dotyczącym zamachu na papieża Polaka.

W ramach naszej pracy poszukujemy prawdy. Być może trzeba będzie się pokusić o to, by jeszcze raz, na nasze potrzeby, Agca został przesłuchany - podkreśla prokurator Ewa Koj, naczelnik pionu śledczego katowickiego IPN:

Oprócz zeznań Ali Agcy, Turka który strzelał do papieża, są tam też wyjaśnienia Bułgara Siergieja Antonowa oraz dwóch innych Turków: Omara Bagci i Musy Celebiego.

Wszyscy oni w tzw. bułgarskim procesie zostali uniewinnieni przez włoski sąd. Jeszcze w tym roku katowicki IPN chce przetłumaczyć część tych dokumentów z języka włoskiego na polski.