Prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC i możliwość wzięcia ślubu poza urzędem - takie rozwiązania przewiduje nowe Prawo o aktach stanu cywilnego, do którego Sejm wprowadził poprawki Senatu.

Nowe przepisy zastępują ustawę z 1986 roku, która w ocenie MSW po wielu nowelizacjach nie spełnia już standardów przejrzystej legislacji i jest przestarzała.

Na początku listopada senatorowie zaproponowali głównie redakcyjne poprawki. Przyjęli m.in. poprawkę, by w ustawie zamiast "insygniów z wizerunkiem orła", które ma nosić urzędnik USC udzielający ślubu, była mowa o "łańcuchu z wizerunkiem orła". Wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat zostały właśnie przyjęte przez Sejm.

Zgodnie z ustawą, 1 stycznia 2015 roku rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego. Od tego momentu akty urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym. Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu stanu cywilnego - niezależnie od tego, gdzie akt jest przechowywany. Jeśli zaś ktoś zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, kierownik urzędu prześle mu dokument tą drogą.

Akty papierowe - w sytuacji np. dokonywania w nich zmian, żądania wydania odpisu z danego aktu - będą zamieniane na dokument elektroniczny. Docelowo rozwiązanie to ma ograniczyć obieg dokumentów papierowych.

Ponadto, w myśl ustawy, od przyszłego roku pary będą mogły zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, ale w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Dotychczas było to możliwe po wykazaniu ważnych powodów. Za zorganizowanie takiej uroczystości trzeba będzie zapłacić.

Ustawa pozwala także na nadawanie dzieciom imion obcych, co szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Nadal nie będzie natomiast można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.

(edbie)