Redaktor naczelny " Wieści Polickich" Andrzej Marek stawił się w areszcie w Szczecinie. Nie przeprosił urzędnika, którego pomówił, oskarżając o nadużywanie stanowiska. Dlatego sąd odwiesił mu karę trzech miesięcy więzienia.

Do ostatniej chwili Andrzej Marek czekał na ułaskawienie: Jako osoba, która nie przyznaje się do winy, nie mogłem przeprosić za czyn, którego nie popełniłem. W swoim mniemaniu oczywiście.

Sprawie chce się przyjrzeć minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.