Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kanclerza warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Bogusława W. Temistokles Brodowski z CBA nie chce udzielać żadnych dodatkowych informacji. Tłumaczy, że czynności w tej sprawie jeszcze trwają.

Jak podaje warszawska AWF na swoich stronach internetowych, kanclerz „kieruje z upoważnienia rektora administracją i gospodarką uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów uczelni”.

Historia warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego sięga lat 20. ubiegłego stulecia. W 1927 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego przedstawiono projekt utworzenia szkoły wyższej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego (Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego) odbyła się 29 listopada 1929 r.