Aby obejść przepisy imigracyjne prawnicy radzą dorosłym osobom, którym nie udało się uzyskać prawa pobytu w Austrii, aby pozwoliły się adoptować...

W Austrii dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane odpowiednią ustawą, albo przepisem. A ponieważ nigdzie nie jest napisane, że adoptować można tylko dzieci. Więc adwokaci wykorzystują tę lukę prawną. Tylko w Wiedniu adoptowano w zeszłym roku ponad dwieście dorosłych osób z zagranicy. Ludzie ci mają nie tylko prawo pobytu i pracy, ale jako członkowie rodzin szansę na szybkie uzyskanie obywatelstwa. Niebezpieczeństwo istnieje natomiast dla Austriaków. Jeśli adoptowani obcokrajowcy nie zdobędą pracy, albo niezbyt gorliwie jej szukają, na przybranej rodzinie spoczywa obowiązek ich utrzymania.

02:40