Gdyński Port zmienia nazwy nabrzeży : Czechosłowackie na czeskie a Jugosławiańskie na Słowackie. To swoista " portowa dekomunizacja". Zmiany przegłosowali radni Gdyni za powód podając fakt, że oba państwa : Jugosławia i CZechosłowacja nieistnieją.

mówi Zenon Kawka z portu w Gdyni