Ranczo znajduje się w Horn Lake w Mississippi. Jeżeli chcesz poznać szczegóły oferty koniecznie posłuchaj.

Kobieta prawdopodobnie jeszcze w łonie matki doznała udaru mózgu. Funkcje za które odpowiada lewa półkula mózgowa częściowo przejęła prawa. Dlatego może mówić i czytać. Ma średnie wykształcenie.