Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji na rynku walutowym była aukcja 2-letnich obligacji skarbowych Portugalii. Kraj ten zdołał uplasować na rynku papiery warte 1 mld euro przy średniej rentowności na poziomie 5,993 proc. We wrześniu 2010 roku podczas ostatniej emisji obligacji o tym samym tenorze średnia rentowność wyniosła 4,086 proc.

Stosunek popytu do podaży na dzisiejszej aukcji wyniósł 1,6, podczas gdy we wrześniu było to 1,9. Wynik oferty został przez rynek przyjęty pozytywnie, gdyż potwierdził, że Portugalia wciąż jest w stanie pozyskać z rynku niezbędne finansowanie. O godzinie 12:00 opublikowana została dynamika produkcji przemysłowej, która wyniosła w styczniu 1,8 proc. m/m i była zgodna z oczekiwaniami.

Udana aukcja portugalskiego długu wsparła notowania euro wobec dolara. Po porannym spadku kursu EUR/USD do poziomu 1,3850, notowania głównej pary walutowej odbiły, odnotowując dzienne maksimum na poziomie 1,3940. W kolejnych dniach eurodolar zachowuje jeszcze potencjał do ponownego ataku na poziom 1,4000, jednak najprawdopodobniej powyżej tego psychologicznego oporu wśród inwestorów będzie przeważać tendencja do realizacji zysków, która spychać będzie kursu EUR/USD z powrotem na niższe poziomy.

Dzisiejsza sesja na rynku złotego charakteryzowała się mniejszą zmiennością. Kurs EUR/PLN wzrósł dziś od otwarcia rynków w Europie o 1,5 grosza do poziomu 3,9800. Z kolei notowania USD/PLN poruszały się w przedziale 2,8500-2,8700. Pod koniec notowań na giełdach europejskich spora część indeksów zaczęła spadać schodząc poniżej poziomów poprzedniego zamknięcia w efekcie czego lekko na wartości zaczął tracić również złoty w relacji do euro.

Sporządził:

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.