"Tygodnik Powszechny" - jedno z najbardziej zasłużonych dla polskiej kultury pism ukazuje się już od 55 lat. Publikowali w nim zarówno Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma i Jan Paweł II.

Pismo miało też swój udział w przemianach jakie dokonały się dzięki "Solidarności". Po okrągłym stole i czerwcowych wyborach roku 1989 Józefa Henelowa i Krzysztof Kozłowski (ówcześni zastępcy redaktora naczelnego) znaleźli się w parlamencie. Dziś "Tygodnikiem" kieruje ksiądz Adam Boniecki, który zastąpił zmarłego w tamtym roku Jerzego Turowicza.

Wiadomości RMF FM 07:45