Zdążyć przed poniedziałkiem. 2 sierpnia zmieniają się zasady przyznawania zasiłków przedemerytalnych. Wchodząca w życie pierwsza z tzw. ustaw Hausnerowskich wprowadza nowe, mniej korzystne przepisy.

Do urzędów pracy w całym kraju zgłaszały się osoby, które chciały zdążyć przed godziną zero. Tylko do końca lipca można było starać się o świadczenia przedemerytalne na starych, korzystniejszych zasadach.

Nowe przepisy zmniejszają wysokość świadczenia przedemerytalnego o... kilkaset zł. Obecnie wynosi ono 80 proc. należnej emerytury, ale nie więcej niż 1008 zł brutto. Po 1 sierpnia osoby, które będą miały prawo do zasiłku przedemerytalnego, otrzymają tylko 670 zł brutto. Wszyscy równo. Bez względu na to, ile zarabiali przez całe swoje zawodowe życie i jaka emerytura przysługiwać im będzie za kilka lat. Ale to nie jedyna zmiana.

Ustawa podwyższa wiek tych, którzy będą mogli otrzymywać świadczenie. Teraz mogę starać się o nie w wieku 55 lat, więc spełniam ten warunek. Gdybym przyszedł w poniedziałek, usłyszałbym, że jestem o pięć lat za młody - mówi mężczyzna starający się o zasiłek.

Z osobami, które chciały zdążyć przed poniedziałkiem, rozmawiał reporter RMF Przemysław Marzec. Posłuchaj: