Nie będzie uwolnienia cen gazu dla indywidualnych odbiorców w Polsce. Uwolnione zostaną jedynie ceny gazu dla odbiorców przemysłowych - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

Wicepremier Waldemar Pawlak w dokumencie wysłanym do Komisji Europejskiej poinformował, że polski mechanizm regulacji jest uzasadniony i zgodny z unijnymi przepisami.

KE domagała się od Polski informacji na temat tego, jak wdroży unijną dyrektywę zakładającą m.in. uwolnienie cen błękitnego paliwa. Jest to związane z tworzeniem wspólnego europejskiego rynku gazowego.

W piśmie do Komisji Europejskiej Pawlak zobowiązał się jednocześnie do rezygnacji z zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych, jeśli tylko pozwoli na to rozwój rynku.