Studentki Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie nie chcą mieszkać w pomieszczeniach po przychodni chorób płuc, w której przez ponad 20 lat wykonywano badania rentgenowskie.

Przez ostatnie lata mieszkały one w schronisku młodzieżowym, ale teraz starostwo powiatowe w Nysie chce przejąć te pomieszczenia na własne potrzeby. Tymczasem kobiety twierdzą, że będzie to miało szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Nysę odwiedził nasz reporter Piotr Moc:

Pod wpływem protestu i po nagłośnieniu sprawy przez media zdecydowano się na powtórną ekspertyzę pomieszczeń, w których mają zamieszkać słuchacze nyskiej szkoły.

11:55