Urząd Transportu Kolejowego przywrócił bezterminową licencję samorządowej spółce Koleje Śląskie - poinformowała rzeczniczka UTK Katarzyna Tamara Rud. Przez ostatnie sześć miesięcy przewoźnik woził pasażerów na podstawie licencji tymczasowej.

Wcześniejsza bezterminowa licencja na świadczenie usług kolejowego transportu pasażerskiego została zawieszona z powodu sytuacji finansowej spółki. Głównym powodem wydania 2 kwietnia przez UTK takiej decyzji było naruszenie ustawy o transporcie kolejowym, m.in. słaba wiarygodność finansowa przewoźnika, wpływająca również na jego płynność.

Warunkiem odwieszenia bezterminowej licencji UTK uczynił przedstawienie w ciągu pół roku programu naprawczego spółki lub wyprowadzenie jej finansów na prostą.

Koleje Śląskie wywiązały się z tego. Przeprowadziły zmiany strukturalno-organizacyjne, podwyższyły kapitał zakładowy i pozyskały finansowanie zewnętrzne - wskazała Rud.

Według wcześniejszych informacji właściciela Kolei Śląskich - urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego - dzięki wdrożeniu planu naprawczego, narastające od grudnia ub. roku miesięczne straty przewoźnika zmniejszyły się z 9-11 mln zł w poprzednich miesiącach, do ok. 2,3 mln zł w czerwcu i 1,9 mln zł w lipcu. Tegoroczna łączna strata Kolei Śląskich ma sięgnąć ok. 64 mln zł.