Pożegnali Ariela Szarona

Dodano: Poniedziałek, 13 stycznia 2014 (20:59)

Przedstawiciele władz izraelskich i innych państw pożegnali Ariela Szarona podczas oficjalnych uroczystości pogrzebowych w Knesecie. Przypominali w przemówieniach, że jako polityk i żołnierz Szaron zawsze zabiegał o bezpieczeństwo kraju.


Radio Muzyka Fakty