Fundacja Dla Przyrody zaproponowała nietypową internetową transmisję. Przez całą dobę można obserwować życie rodziny puszczyka mszarnego w ich naturalnym siedlisku. Obserwowany lęg zlokalizowany jest w lubelskiej części Polesia.

Jest to pierwsza w Polsce transmisja z gniazda tego północnego (borealnego) gatunku. Celem przekazu jest lepsze poznanie biologii i ekologii puszczyka mszarnego, który w Polsce gniazduje wyłącznie na Lubelszczyźnie. Istotnym elementem jest również popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ginące gatunki zwierząt.

Kamera została umieszczona na odrębnym drzewie, niż to na którym jest gniazdo.

Obserwowane gniazdo zostało zbudowane na sośnie najprawdopodobniej przez myszołowa zwyczajnego (Buto buteo). W poprzednim sezonie lęgowym gniazdo to nie było zasiedlone przez ptaki. W kwietniu 2022 roku zespół Fundacji Dla Przyrody zaobserwował w tym miejscu wysiadującą jaja samicę puszczyka mszarnego. 11 maja w gnieździe znajdowały się najprawdopodobniej dwa kilkudniowe pisklęta. Niecały tydzień później miał miejsce montaż kamery.

Na tym etapie okresu pisklęcego samica jeszcze pilnuje i ogrzewa głośno żebrzące o pokarm potomstwo. Głównym zadaniem samca jest polowanie na ofiary, przede wszystkim małe ssaki, w obrębie rewiru i dostarczanie ich do gniazda.

Samica na krótkie okresy zaczyna wylatywać z gniazda, np. aby zrzucić wypluwkę lub włączyć się w pomoc samcowi przy zdobywaniu pożywienia.