53 solarki, 22 ciągniki, ładowarki i pługi oraz 4 tys. ton soli drogowej czekają w gotowości do podjęcia akcji w ramach zimowego utrzymania miasta. Służby i specjalistyczny sprzęt jest przygotowany do tegorocznej „Akcji Zima” w Lublinie.

Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji. Przeprowadziliśmy kontrolę zakontraktowanego sprzętu oraz zasobów soli i piasku. Pojazdy są wyposażone w urządzenia telemetryczne służące do monitoringu ich pracy, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo. Priorytetem jest dla nas eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych, a tym samym utrzymanie zachowania drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji  i Rozwoju.

W gotowości są 53 solarki, 22 ciągniki, ładowarki i pługi oraz 4 tys. ton soli drogowej.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. 

W przypadku dróg miasto podzielone jest na 7 rejonów zimowego utrzymania. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem podzielono na 4 rejony miasta.

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury.