PKW zarejestrowała już 17 komitetów wyborczych, których kandydaci będą mogli ubiegać się o mandaty posłów i senatorów. Na razie przeważają komitety partii politycznych - jest ich 11; komitetów wyborców zarejestrowano dotąd sześć.

Do tej pory PKW zarejestrowała komitety: Platforma Obywatelska (komitet partii), Ruch Społeczny RP (komitet wyborców), PSL (komitet partii), Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują (komitet partii), Związku Słowiańskiego (komitet partii), Narodowego Odrodzenia Polski (komitet partii), Kongres Nowej Prawicy (komitet partii), Mniejszość Niemiecka (komitet wyborców), Kukiz'15 (komitet wyborców), Razem (komitet partii), Społecznej Demokracji (komitet wyborców), Elektorat (komitet partii), Zbigniewa Stonogi (komitet wyborców), Jedność Narodu (komitet partii), SPPiP (Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii, komitet partii), JOW Bezpartyjni (komitet wyborców), KORWiN (komitet partii).

Do usunięcia wad wezwany zostały komitety: Obywatele do Sejmu (komitet wyborców) i KORWIN (komitet partii).

Do PKW zgłosiły się także komitety: Romana Giertycha (komitet wyborców, zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu) i Polska Patriotyczna (komitet partii). Komisja nie rozpatrzyła jeszcze tych zawiadomień.

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 7 września.

25 października Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

(j.)