"Głosowanie wynagradza rządzącą koalicję" - tak watykański dziennik "L'Osservatore Romano" podsumowuje w swym najnowszym wydaniu wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. azeta odnotowuje porażkę Prawa i Sprawiedliwości podkreślając, że ugrupowanie to "charakteryzuje eurosceptyczne stanowisko".

Watykański dziennik informuje także o dobrym wyniku Ruchu Palikota, nazywając go "nową radykalną formacją, biorącą po raz pierwszy udział w wyborach".

W artykule zwrócono uwagę na to, że Donald Tusk jest pierwszym premierem w postkomunistycznej Polsce, który zagwarantował sobie drugą kadencję.

"Wyborcy uznali za wiarygodne jego twierdzenie, że zapewnił nieprzerwany wzrost gospodarczy mimo światowych trudności, utrzymując pod kontrolą deficyt publiczny i dług" - twierdzi "L'Osservatore Romano". Przypomina, że kiedy 1 lipca Polska obejmowała przewodnictwo w Radzie UE premier Tusk opowiadał się za "umocnieniem instytucji europejskich". "Ale uzależnił przyszłe przystąpienie Polski do strefy euro od trwałego rozwiązania kryzysu zadłużenia" - dodaje watykański dziennik.