Po inwazji na Ukrainę Rosja nadal wykorzystuje gaz ziemny jako broń polityczną i gospodarczą; rosyjski przymus energetyczny wywarł presję na rynki energii, podniósł ceny dla konsumentów i zagroził światowemu bezpieczeństwu energetycznemu - ogłosili we wspólnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden i szefowa KE Ursula von der Leyen.

Ostatnio pokazały to politycznie umotywowane ostre zakłócenia w dostawach gazu do kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Działania te tylko podkreślają wagę pracy, jaką podejmują zarówno Stany Zjednoczone, jak i Komisja Europejska, aby położyć kres naszej zależności od rosyjskiej energii. Pracujemy również razem, aby znaleźć sposoby na dalsze zmniejszenie rosyjskich dochodów z energii w nadchodzących miesiącach, aby jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Rosji do finansowania niesprowokowanej wojny na Ukrainie - wskazano w wydanym w poniedziałek dokumencie.

Biden i von der Leyen przypomnieli, że aby sprostać wyzwaniu i wesprzeć wysiłki Europy, powołana została 25 marca grupa zadaniowa ds. europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Od tego czasu Stany Zjednoczone i Komisja Europejska poczyniły ważne kroki w kierunku zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny, współpracę w zakresie technologii efektywności energetycznej i dywersyfikację dostaw energii. Stany Zjednoczone i Komisja Europejska podejmują również zdecydowane działania w celu zmniejszenia ogólnego popytu na paliwa kopalne, zgodnie z porozumieniem paryskim i naszym wspólnym celem zerowej emisji netto nie później niż do 2050 roku - napisali prezydent USA i szefowa KE.

Jak dodali, będą zachęcać państwa członkowskie oraz firmy europejskie i amerykańskie do osiągnięcia początkowego celu, jakim jest wprowadzenie w tym roku co najmniej 1,5 mln energooszczędnych inteligentnych termostatów w europejskich gospodarstwach domowych.

Współpracujemy również z dywersyfikacją dostaw energii do Europy. Podczas gdy Rosja ograniczyła dostawy gazu ziemnego do kilku państw członkowskich UE, zwiększył je Stany Zjednoczone i inni producenci. Od marca światowy eksport LNG do Europy wzrósł o 75 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, podczas gdy eksport amerykańskiego LNG do Europy prawie się potroił. Aby ułatwić te wysiłki, Komisja Europejska i państwa członkowskie, zgodnie z mandatem udzielonym przez Radę Europejską w marcu 2022 r., ustanowiły platformę energetyczną UE w celu koordynowania środków, mających na celu zapewnienie niezawodnych i zdywersyfikowanych dostaw energii dla UE, w tym poprzez dobrowolne wspólne zakupy gazu rurociągowego, LNG i wodoru. Komisja ustanowiła również pierwszą regionalną platformę energetyczną dla Europy Południowo-Wschodniej, aby wspierać dywersyfikację gazu w regionie tradycyjnie uzależnionym od dostaw z Rosji. Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem w zrównoważonej dywersyfikacji dostaw gazu do tego regionu i innych państw członkowskich UE, które boleśnie odczuwają skutki (działań Rosji - PAP), m.in. poprzez wspieranie redukcji popytu i przyspieszanie rozwoju czystych technologii - czytamy w oświadczeniu.

Biden i Von der Leyen - mając na uwadze wpływ produkcji i zużycia LNG na środowisko - zapowiedzieli zintensyfikowanie współpracy w celu zmniejszenia emisji metanu, aby zapewnić zgodność handlu LNG między UE a USA z zakresem akceptowanych na arenie międzynarodowej norm.