Warta w Poznaniu osiągnęła rano stan 494 cm. To oznacza, że poziom wody obniżył się od wczoraj o około 10 cm, ale wciąż o prawie pół metra przekracza stan alarmowy. Dalszy spadek stanu Warty odnotowano także w innych punktach pomiarowych. W Śremie w ciągu ostatniej doby poziom wody spadł o około 10 cm, a w Sławsku rzeka płynie już 10 cm poniżej stanu alarmowego.

Po raz kolejny zmniejszono zrzut wody ze zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Teraz jest to 90 metrów sześciennych na sekundę, czyli o 20 metrów sześciennych mniej niż poprzednio. W czasie kulminacyjnej fali powodziowej na Warcie zrzut wody wynosił 360 metrów sześciennych na sekundę.

Według szacunków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w Wielkopolsce zalanych zostało w czasie powodzi około 35 tys. ha ziemi. Ten sam urząd wstępnie oszacował, że na odbudowę i renowację wałów przeciwpowodziowych potrzebnych będzie około 12,5 mln zł.